Bjarne Varre

Bjarne Varre - Biografi

 

Jag föddes 1949 på Geilo (Hardangervidda) i Norge. Med dansk far och norsk mor växte jag upp naturligtvis först i Köpenhamn, sedan Stockholm och tillslut i Oslo.

 

Genom sport fick jag möjlighet att studera Ekonomi och Socialvetenskap i Schweiz (1971-75). Mitt aktiva arbetsliv har varit väldigt varierande och tagit mig från bank, olja, shipping, förlag, konsertlokal, öppna brasor, odling av tång med mera.

 

Den röda tråden genom min karriär har varit att jag alltid har varit på frontlinjen och jobbat med försäljning. Då jag oftast har startat företagen så har jag haft glädjen att vara min egen chef.

 

Min största tillgång som person, har att jag alltid varje dag startar morgonen med egen motivation där fokuseringen är på att tänka positivt. Alt i livet, och jag menar verkligen allt, är mycket lättare att hantera om man klarar att ha en positiv tillmötesgång oansett situationen.

 

Lika viktigt för mig har varit att ta tag i det mest obehagliga utmaningar på morgonen när arbetsdagen börjar. På det sättet har jag för det mesta lyckats med att få en positiv utveckling på arbetsdagen.

 

Många människor frågar sig själv vad som likheten för entreprenörer. 99% av människor blir det aldrig, för de ser vara farorna och osäkerheten.

 

Entreprenörer är däremot överbevisad om att allt kommer att gå bra, och ser därför inga osäkerheter i projektet.

 

Hårt arbete är självklart grunden för all framgång.

 

Bjarne Varre

Styrelseordförande

+351 933040600

Följ oss gärna på Sociala Medier för de senaste nyheterna.

Positive People At Work AB

Korpslingan 35

14840 Segersäng

0707 534752